Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

natuszka
5943 a679
Reposted fromktosiowa ktosiowa vianikotyna nikotyna
natuszka
1369 005f 500
Reposted fromstrangeee strangeee vianikotyna nikotyna
natuszka
9090 2ae5 500
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere vianikotyna nikotyna
natuszka
2725 8b7a
natuszka
Reposted frompischus pischus viabng123 bng123
natuszka
W języku arabskim istnieje przysłowie, które mówi: "Jeśli jeden pies odchodzi, po nim szybko przychodzi następny."
To prawda. Mama wyrażała to tak: 
Nigdy nie płacz nad mężczyzną, tylko zajmij się sobą.
— Lena Katarina Swanberg
natuszka
natuszka
Reposted fromFlau Flau viacompletelydifferent completelydifferent

July 03 2015

natuszka
9622 04a8 500
Reposted fromfreakish freakish viaakisame akisame
natuszka


REEM ACRA Pre-Fall 2015 — Details
natuszka
Reposted fromfungi fungi viaakisame akisame

July 02 2015

natuszka
1607 7981 500
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation viaraissa raissa
natuszka
7152 133d
Reposted fromnanosecond nanosecond viakatkad katkad

June 30 2015

natuszka
0367 2a82
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaikari ikari

June 28 2015

natuszka
Reposted fromvolldost volldost viabreakingbad breakingbad
3433 87e6 500

chandelyer:

Fadwa Baalbaki spring 2015 couture

(via misterpoof)
Reposted fromshujinko shujinko viathatsridicarus thatsridicarus
natuszka
5342 a0aa 500
Tove Jansson's illustration
Reposted frommarfi marfi viazagrobela zagrobela
natuszka
Wiem, czytałam,
Reposted fromdarek darek vianiefajna niefajna
natuszka
2343 13c8 500
Reposted fromnumbereight numbereight viaszczypcik szczypcik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl